Telekommunikasjons-montørfaget

(elektro og datateknologi)

Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget handler om arbeid på elektroniske kommunikasjonsnett og utstyr knyttet til disse nettene. Faget tar sikte på å sikre liv, helse og verdier gjennom trygg og velfungerende elektronisk kommunikasjon. Målet er å utvikle dyktige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, samtidig som de ivaretar samfunnets behov for sikre og stabile kommunikasjonssystemer.

  • Hva gjør en Telekommunikasjonsmontør?
  • Hvilke egenskaper trengs?
  • Utdanning
  • Videreutdanning
  • Hva kan du jobbe med?

Hva gjør en Telekommunikasjonsmontør

Som telekommunikasjonsmontør vil du jobbe med planlegging, utbygging, installasjon og drift av nettverkssystemer for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanett og systemer for overføring av radio- og satellittkommunikasjon. Du vil også installere utstyr og tjenester knyttet til disse nettverkene. Arbeidsoppgavene kan omfatte:
• Utbygging og drift av telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
• Installasjon og drift av telefonsentraler, alarm- og sikkerhetssystemer
• Bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i telenett, lokale datanett (LAN, WLAN, WIFI) og alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Hvilke egenskaper trengs?

Arbeidet som telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, evnen til helhetlig tenkning og samarbeid på tvers av fagområder. Du bør ha normalt fargesyn og være villig til å arbeide i store høyder. God serviceytelse er også viktig i møte med kunder.

Utdanning

For å bli lærling i telekommunikasjonsmontørfaget må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet elektro og datateknologi. Læretiden er 2 1/2 år, og før du kan ta fagprøven, må du også bestå en VG3-eksamen. Det finnes også alternative opplæringsløp, så ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Videreutdanning

Med fagbrev i telekommunikasjonsmontørfaget kan du fortsette reisen via Y-veien. Y-veien gir deg muligheten til å ta høyere utdanning ved universiteter eller høgskoler, tilpasset deg som allerede har et relevant fagbrev. Du kan også utforske forskjellige fagskoler som tilbyr videre yrkesfaglig utdanning innen datateknologi.

Yrker

Som telekommunikasjonsmontør kan du finne jobbmuligheter i både offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter. Bli med på denne spennende reisen inn i verden av telekommunikasjon og nettverk!
Som telekommunikasjonsmontør vil du jobbe med planlegging, utbygging, installasjon og drift av nettverkssystemer for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanett og systemer for overføring av radio- og satellittkommunikasjon. Du vil også installere utstyr og tjenester knyttet til disse nettverkene. Arbeidsoppgavene kan omfatte:
• Utbygging og drift av telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
• Installasjon og drift av telefonsentraler, alarm- og sikkerhetssystemer
• Bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i telenett, lokale datanett (LAN, WLAN, WIFI) og alarm-, sikkerhets- og styringssystemer
Arbeidet som telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, evnen til helhetlig tenkning og samarbeid på tvers av fagområder. Du bør ha normalt fargesyn og være villig til å arbeide i store høyder. God serviceytelse er også viktig i møte med kunder.
For å bli lærling i telekommunikasjonsmontørfaget må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet elektro og datateknologi. Læretiden er 2 1/2 år, og før du kan ta fagprøven, må du også bestå en VG3-eksamen. Det finnes også alternative opplæringsløp, så ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.
Med fagbrev i telekommunikasjonsmontørfaget kan du fortsette reisen via Y-veien. Y-veien gir deg muligheten til å ta høyere utdanning ved universiteter eller høgskoler, tilpasset deg som allerede har et relevant fagbrev. Du kan også utforske forskjellige fagskoler som tilbyr videre yrkesfaglig utdanning innen datateknologi.
Som telekommunikasjonsmontør kan du finne jobbmuligheter i både offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter. Bli med på denne spennende reisen inn i verden av telekommunikasjon og nettverk!

Ole Kristian Lium

Meld interesse for lærlingeplass i

Telekommunikasjons-montørfaget

MEDLEMSBEDRIFTER