• Oppgaver og ansvar
 • Fordeler med å ha en lærling
 • Lærlinginntak prosedyre
 • Hvordan hjelper iLære?

For å kunne bli en lærebedrift må man ha relevante oppgaver som oppfyller målene i læreplanen. Bedriften må videre velge en person som skal være faglig leder. Kravet til faglig leder er ett av følgende punkter;

 • Har selv fagbrev i det aktuelle faget
 • Kan dokumentere minimum 6 års relevant praksis i faget
 • Kan dokumentere relevant høyere utdanning

Faglig leder har ansvaret for oppfølging og veiledning av lærlingen. Dette ansvaret kan tidvis delegeres til en instruktør. Det forventes at faglig leder er tett på og lett tilgjengelig i den daglige driften. Faglig leder må være motivert og ha lyst til å jobbe med opplæring og utvikling av fremtidige fagarbeidere i bedriften. Bedriften er ansvarlig for at lærlingen får jobbe med varierte oppgaver, slik at målene i læreplanen nås. Bedriften skal kjenne at det er givende med lærlinger. Derfor skal lærlingen inkluderes i den daglige driften og i arbeidsmiljøet på en god måte. Arbeidsmiljøloven ivaretar plikter og rettigheter for alle ansatte inkludert lærlinger. Det vil si at en lærling har arbeidstid, vaktliste og ferierettigheter som vanlig ansatt. Bedriften og lærlingen må i tillegg forholde seg til Opplæringsloven som har enkelte føringer som avviker fra andre ansatte. Alle lærlinger skal ha en arbeidsavtale. Lærlingen har i tillegg en lærekontrakt. Faglig leder signerer denne på vegne av bedriften. Lærlingen er i en opplæringsstilling, dvs. at lærlingen skal gis fri med lønn for å delta på kurs og samlinger med iLære. Arbeidet med opplæringsbok (dokumentasjon av opplæringen) og halvårsvuderinger skal skje i arbeidstiden.

En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme. Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften. Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften. I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse

Bedriften kan ta inn lærlinger hele året, men hovedinntaket er på høsten når årets kull fra VG2 starter opp. Formidlingen av årets kull starter opp fra 1. mars. Vi anbefaler alle bedrifter å være aktiv i YFF (utplassering i bedrift.) YFF foregår gjennom høsten og vinteren og det gir både bedriften og lærlingen en god mulighet til å bli kjent med hverandre og sikre en riktigere match.

Alle ansatte i opplæringskontoret iLære er faglærte med bred erfaring. Vårt mål er å bidra til å utdanne morgendagens fagarbeidere og at medlemsbedriftene skal ha lyst til å ta inn nye lærlinger

iLære er, som alle medlemsbedriftene våre, godkjent lærebedrift i fylkeskommunen. Alt det formelle rundt det å ha lærling videreformidler vi til fylkene på vegne av bedriftene våre:

 • Søknad om å bli godkjent lærebedrift og faglig leder.
 • Opprettelse av lærekontrakt.
 • Vi lager pålagt intern opplæringsplan og knytter lærlingen og faglig leder til denne.
 • Eventuelle avbrudd i læretid.
 • Oppfølgning av eventuelle manglende fag.
 • Oppmelding til eksamener.
 • Søker om trekk i læretid på grunn av tidligere praksis.
 • Eventuelt bytte av lærebedrift.
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve.

I tillegg til det formelle holder vi kurs, halvårsvurderinger og fag- og svenneprøver både i bedriftene og på vår prøve- og øvingsstasjon for elektrofag.

En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme. Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften. Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften. I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse

Alle ansatte i opplæringskontoret iLære er faglærte med bred erfaring. Vårt mål er å bidra til å utdanne morgendagens fagarbeidere og at medlemsbedriftene skal ha lyst til å ta inn nye lærlinger

iLære er, som alle medlemsbedriftene våre, godkjent lærebedrift i fylkeskommunen. Alt det formelle rundt det å ha lærling videreformidler vi til fylkene på vegne av bedriftene våre:

 • Søknad om å bli godkjent lærebedrift og faglig leder.
 • Opprettelse av lærekontrakt.
 • Vi lager pålagt intern opplæringsplan og knytter lærlingen og faglig leder til denne.
 • Eventuelle avbrudd i læretid.
 • Oppfølgning av eventuelle manglende fag.
 • Oppmelding til eksamener.
 • Søker om trekk i læretid på grunn av tidligere praksis.
 • Eventuelt bytte av lærebedrift.
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve.

I tillegg til det formelle holder vi kurs, halvårsvurderinger og fag- og svenneprøver både i bedriftene og på vår prøve- og øvingsstasjon for elektrofag.

Bedriften kan ta inn lærlinger hele året, men hovedinntaket er på høsten når årets kull fra VG2 starter opp. Formidlingen av årets kull starter opp fra 1. mars. Vi anbefaler alle bedrifter å være aktiv i YFF (utplassering i bedrift.) YFF foregår gjennom høsten og vinteren og det gir både bedriften og lærlingen en god mulighet til å bli kjent med hverandre og sikre en riktigere match.

For å kunne bli en lærebedrift må man ha relevante oppgaver som oppfyller målene i læreplanen. Bedriften må videre velge en person som skal være faglig leder. Kravet til faglig leder er ett av følgende punkter;

 • Har selv fagbrev i det aktuelle faget
 • Kan dokumentere minimum 6 års relevant praksis i faget
 • Kan dokumentere relevant høyere utdanning

Faglig leder har ansvaret for oppfølging og veiledning av lærlingen. Dette ansvaret kan tidvis delegeres til en instruktør. Det forventes at faglig leder er tett på og lett tilgjengelig i den daglige driften. Faglig leder må være motivert og ha lyst til å jobbe med opplæring og utvikling av fremtidige fagarbeidere i bedriften. Bedriften er ansvarlig for at lærlingen får jobbe med varierte oppgaver, slik at målene i læreplanen nås. Bedriften skal kjenne at det er givende med lærlinger. Derfor skal lærlingen inkluderes i den daglige driften og i arbeidsmiljøet på en god måte. Arbeidsmiljøloven ivaretar plikter og rettigheter for alle ansatte inkludert lærlinger. Det vil si at en lærling har arbeidstid, vaktliste og ferierettigheter som vanlig ansatt. Bedriften og lærlingen må i tillegg forholde seg til Opplæringsloven som har enkelte føringer som avviker fra andre ansatte. Alle lærlinger skal ha en arbeidsavtale. Lærlingen har i tillegg en lærekontrakt. Faglig leder signerer denne på vegne av bedriften. Lærlingen er i en opplæringsstilling, dvs. at lærlingen skal gis fri med lønn for å delta på kurs og samlinger med iLære. Arbeidet med opplæringsbok (dokumentasjon av opplæringen) og halvårsvuderinger skal skje i arbeidstiden.

Dokumenter

MEDLEMSBEDRIFTER