OM OSS

Opplæringskontoret iLære er et opplæringskontor som er opprettet av medlemsbedriftene våre. Det vil si at vi jobber i fellesskap med lærebedrift og lærling for en best mulig læretid for alle parter. Alle ansatte i Lærlingekompaniet er faglærte med bred erfaring. Vårt mål er å få flest mulig godt rustede og dyktige fagarbeidere videre ut i arbeidslivet, og at medlemsbedriftene skal ha lyst til å ta inn nye lærlinger.

Ole Kristian Lium

Rådgiver

Bjørn Einar Bergfald

Rådgiver

Anette Pedersen

Daglig Leder / Rådgiver

BESØK OSS