Mediedesignfaget

(informasjonsteknologi og medieproduksjon)

Vg3 mediedesignfaget handler om visuell kommunikasjon, design og produksjon av medierelaterte produkt, tjenester og brukeropplevelser i digitale og fysiske rom. Faget bidrar til at lærlingene utvikler et bevisst formspråk og en metodikk for å skape effektiv og visuell kommunikasjon gjennom å nytte verktøy, teknikker, metoder og teknologi tilpasset ulike medium og kommunikasjonsflater. Faget ruster lærlingene til å bli kreative, sjølvstendige, teknologikyndige og samfunnsorienterte designere. Vg3 mediedesignfaget forbereder til aktiv deltakelse innenfor et fagfelt der arbeidslivet stiller store krav til endrings- og utviklingskompetanse.

  • Hva gjør en Mediedesigner?
  • Hvilke egenskaper trengs?
  • Utdanning
  • Videreutdanning
  • Hva kan du jobbe med?

Hva gjør en Mediedesigner

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon og design av medierelaterte produkter. Arbeidsoppgavene består blant annet av:
• konsept- og idéutvikling
• design og produksjon av tekst, bilde og lyd for ulike publiseringsløsninger og for ulike målgrupper
• bruke virkemidler og ulike teknikker i design av produkter eller brukeropplevelser
• arbeide med formspråk og visuelle virkemidler
• bruk av utstyr og programvare

Hvilke egenskaper trengs?

Du bør være interessert i visuell kommunikasjon, design og teknologiske løsninger. Du bør være kreativ, nysgjerrig og ha problemløsende evner. Det er viktig at du kan arbeide både selvstendig og i team.

Utdanning

Opplæring som lærling i mediedesignfaget bygger på fullført og bestått VG1 og VG 2 i utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon. Læretiden er 2 år. Det er mulig med andre opplæringsløp. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

Videreutdanning

Med fagbrev i mediedesignfaget kan du studere videre via Y-veien. Y-veien er yrkesfaglig vei til utdanning på universitet eller høgskole tilpasset deg som har relevant fagbrev. Det finnes også ulike fagskoler som gir høyere yrkesfaglig utdanning innen fagområdet salg, service og reiseliv. Mange bedrifter tilbyr interne videreutdanninger og ulike kurs.

Yrker

En mediedesigner kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.
Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon og design av medierelaterte produkter. Arbeidsoppgavene består blant annet av:
• konsept- og idéutvikling
• design og produksjon av tekst, bilde og lyd for ulike publiseringsløsninger og for ulike målgrupper
• bruke virkemidler og ulike teknikker i design av produkter eller brukeropplevelser
• arbeide med formspråk og visuelle virkemidler
• bruk av utstyr og programvare
Du bør være interessert i visuell kommunikasjon, design og teknologiske løsninger. Du bør være kreativ, nysgjerrig og ha problemløsende evner. Det er viktig at du kan arbeide både selvstendig og i team.
Opplæring som lærling i mediedesignfaget bygger på fullført og bestått VG1 og VG 2 i utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon. Læretiden er 2 år. Det er mulig med andre opplæringsløp. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon
Med fagbrev i mediedesignfaget kan du studere videre via Y-veien. Y-veien er yrkesfaglig vei til utdanning på universitet eller høgskole tilpasset deg som har relevant fagbrev. Det finnes også ulike fagskoler som gir høyere yrkesfaglig utdanning innen fagområdet salg, service og reiseliv. Mange bedrifter tilbyr interne videreutdanninger og ulike kurs.
En mediedesigner kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Anette Pedersen

Meld interesse for lærlingeplass i

Mediedesignfaget

MEDLEMSBEDRIFTER