Sikkerhetsfaget

(salg, service og reiseliv)

Vg3 sikkerhetsfaget handler om å forebygge, minske risiko for og å redusere konsekvenser av kriminalitet og uønskede hendelser. Videre handler faget om samfunnssikkerhet, objektsikkerhet, personlig sikkerhet og helsefremmende arbeid. Faget skal ruste lærlingene til et arbeidsliv der sikkerhetsbehovet endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang.

  • Hva gjør en vekter?
  • Hvilke egenskaper trengs?
  • Utdanning
  • Videreutdanning
  • Hva kan du jobbe med?

Hva gjør en vekter

Noen sentrale arbeidsområder inkluderer:
• Forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder.
• Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder.
• Forebyggende vern- og sikringsarbeid, samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser.
• Salgsarbeid og service.
• Betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg.
• Konflikthåndtering.

Hvilke egenskaper trengs?

Som vekter må du kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, og utvise god vurderingsevne. Evnen til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt er viktig. God skriftlig og muntlig kommunikasjon, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er også viktig for å lykkes.

Utdanning

For å bli lærling i sikkerhetsfaget må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. Læretiden er 2 år. Det finnes også alternative opplæringsløp, så ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe deg på veien mot suksess!

Videreutdanning

Med fagbrev i sikkerhetsfaget kan du fortsette utdanningen via Y-veien. Dette er den perfekte veien for deg som har et relevant fagbrev og ønsker å studere ved universitet eller høgskole. Det finnes også ulike fagskoler som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen salg, service og reiseliv. Mange bedrifter tilbyr også interne videreutdanninger som kan føre deg helt opp til lederstillinger.

Yrker

Et fagbrev i sikkerhetsfaget gir deg tittelen «vekter». Som vekter kan du jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller hos større bedrifter som har egne vektere. Bli en pålitelig vekter og bidra til å skape trygghet og sikkerhet i samfunnet! 🚨👮‍♂️
Noen sentrale arbeidsområder inkluderer:
• Forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder.
• Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder.
• Forebyggende vern- og sikringsarbeid, samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser.
• Salgsarbeid og service.
• Betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg.
• Konflikthåndtering.
Som vekter må du kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, og utvise god vurderingsevne. Evnen til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt er viktig. God skriftlig og muntlig kommunikasjon, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er også viktig for å lykkes.
For å bli lærling i sikkerhetsfaget må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. Læretiden er 2 år. Det finnes også alternative opplæringsløp, så ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe deg på veien mot suksess!
Med fagbrev i sikkerhetsfaget kan du fortsette utdanningen via Y-veien. Dette er den perfekte veien for deg som har et relevant fagbrev og ønsker å studere ved universitet eller høgskole. Det finnes også ulike fagskoler som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen salg, service og reiseliv. Mange bedrifter tilbyr også interne videreutdanninger som kan føre deg helt opp til lederstillinger.
Et fagbrev i sikkerhetsfaget gir deg tittelen «vekter». Som vekter kan du jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller hos større bedrifter som har egne vektere. Bli en pålitelig vekter og bidra til å skape trygghet og sikkerhet i samfunnet! 🚨👮‍♂️

No results found.

Meld interesse for lærlingeplass i

Sikkerhetsfaget

MEDLEMSBEDRIFTER