Elektroreparatørfaget

(elektro og datateknologi)

Vg3 Elektroreparatørfaget handler om å arbeide med elektrisk og gassdrevet utstyr som brukes i både private og offentlige sammenhenger. Målet er å utvikle dyktige fagarbeidere som kan møte behovene i en stadig skiftende arbeidsliv og bidra til reparasjon og vedlikehold av elektrisk, mekanisk, kjøleteknisk og gassdrevet utstyr for samfunnet.

  • Hva gjør en elektroreperatør?
  • Hvilke egenskaper trengs?
  • Utdanning
  • Videreutdanning
  • Hva kan du jobbe med?

Hva gjør en elektroreperatør

Som elektroreparatør utfører du blant annet følgende oppgaver:
• Til- og frakobling av en- og trefase effektuttak
• Feilsøking, funksjonstesting og reparasjon av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med forskjellige energisystemer, samt elektrisk drevne apparater basert på induksjons- og mikrobølgeteknologi
• Installering, oppstart og reparasjon av forskjellige gassdrevne varme- og kjøleapparater

Hvilke egenskaper trengs?

Arbeidsoppgavene krever evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre fagfolk. Du må kunne levere god service. Et godt fargesyn er viktig på grunn av bruk av fargekodesystemer ved koblingsarbeid. Nøyaktighet, forsiktighet og ansvarsfølelse er avgjørende. God ordenssans og håndlag er også viktige egenskaper.

Utdanning

For å bli lærling i elektroreparatørfaget, må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet elektro og datateknologi. Læretiden er 2 1/2 år. Før du kan ta fagprøven, må du også bestå en VG3-eksamen. Det finnes også alternative opplæringsløp. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Videreutdanning

Etter å ha oppnådd fagbrev i elektroreparatørfaget, kan du fortsette utdanningen via Y-veien. Dette gir deg muligheten til å studere ved universitetet eller høyskolenivå, med utgangspunkt i ditt relevante fagbrev. Det finnes også ulike fagskoler som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen datateknologi.

Yrker

Elektroreparatører kan arbeide både i privat og offentlig sektor. Du kan få jobb ved fabrikker, leverandørfirmaer, reparasjonsverksteder, autoriserte elektroinstallatørselskaper eller starte din egen virksomhet. Arbeidet utføres enten på verksteder eller ute hos kunder, inkludert forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og offshore-installasjoner.
Som elektroreparatør utfører du blant annet følgende oppgaver:
• Til- og frakobling av en- og trefase effektuttak
• Feilsøking, funksjonstesting og reparasjon av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med forskjellige energisystemer, samt elektrisk drevne apparater basert på induksjons- og mikrobølgeteknologi
• Installering, oppstart og reparasjon av forskjellige gassdrevne varme- og kjøleapparater
Arbeidsoppgavene krever evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre fagfolk. Du må kunne levere god service. Et godt fargesyn er viktig på grunn av bruk av fargekodesystemer ved koblingsarbeid. Nøyaktighet, forsiktighet og ansvarsfølelse er avgjørende. God ordenssans og håndlag er også viktige egenskaper.
For å bli lærling i elektroreparatørfaget, må du ha fullført og bestått VG1 og VG2 i utdanningsprogrammet elektro og datateknologi. Læretiden er 2 1/2 år. Før du kan ta fagprøven, må du også bestå en VG3-eksamen. Det finnes også alternative opplæringsløp. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!
Etter å ha oppnådd fagbrev i elektroreparatørfaget, kan du fortsette utdanningen via Y-veien. Dette gir deg muligheten til å studere ved universitetet eller høyskolenivå, med utgangspunkt i ditt relevante fagbrev. Det finnes også ulike fagskoler som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen datateknologi.
Elektroreparatører kan arbeide både i privat og offentlig sektor. Du kan få jobb ved fabrikker, leverandørfirmaer, reparasjonsverksteder, autoriserte elektroinstallatørselskaper eller starte din egen virksomhet. Arbeidet utføres enten på verksteder eller ute hos kunder, inkludert forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og offshore-installasjoner.

Ole Kristian Lium

Meld interesse for lærlingeplass i

Elektroreparatørfaget

MEDLEMSBEDRIFTER