Victor Pettersen var på klyngesamling for bedriftene som jobber med vinterturisme i Nord-Norge og spesielt i Tromsøregionen. Victor informerte om fordelene det er med å ha en reiselivslærling i bedriften. God respons fra salen var det også.