Fra vårt første møte hvor tema var digitale kanaler. Hvordan nå ut til ungdommer med informasjon og markedsføring av lærlingeordningen? Dette vil være svært nyttig i arbeidet ut mot elever i ungdoms- og videregående skole. Det var et kreativt møte med Trygve Fjellheim fra Helse Nord IKT, Ole Kristian Steien fra Norsk Helsenett og prosjektleder Odd-Gunnar Hogseth fra Kommunikatoren AS.