Bruk av sosiale medier

Fra vårt første møte hvor tema var digitale kanaler. Hvordan nå ut til ungdommer med informasjon og markedsføring av lærlingeordningen? Dette vil være svært nyttig i arbeidet ut mot elever i ungdoms- og videregående skole. Det var et kreativt møte med Trygve Fjellheim fra Helse Nord IKT, Ole Kristian Steien fra Norsk Helsenett og prosjektleder Odd-Gunnar Hogseth fra Kommunikatoren AS. 

Info på Klyngesamling

 Victor Pettersen var på klyngesamling for bedriftene som jobber med vinterturisme i Nord-Norge og spesielt i Tromsøregionen. Victor informerte om fordelene det er med å ha en reiselivslærling i bedriften. God respons fra salen var det også.