Mediegrafikerfaget

En mediegrafiker jobber med visuell kommunikasjon, og skal sørge for at budskapet treffer og er lett forståelig for mottakeren. Vanlige arbeidsoppgaver for en mediegrafiker:

  • utforme annonser, plakater, brosjyrer og platecover
  • lage layout og innhold til tidsskrifter
  • designe nettsider og jobbe med sosiale medier
  • fotografere
  • jobbe med tv-produksjon

Som mediegrafiker må du ha god kunnskap om ulike medier siden informasjon kan formidles gjennom blant annet internett, CD, papir, video, film og andre ulike multimedier. Elektronisk formidling blir stadig mer vanlig, og mediegrafikeren får god opplæring i lyd og videoeffekter.
Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken bedrift du er ansatt i. Mediegrafikeren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagpersoner, blant annet illustratører og fotogra