Logistikkfaget

 

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring med varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunkt til sluttpunkt. Du skal altså sørge for at noe blir flyttet fra A til B på en måte som er best mulig for alle. Logistikkfaget tar deg gjennom sikker og riktig godshåndtering, aktuelle regelverk for godsbefordring, utstyr og metoder for lasting og lossing av gods, kunnskap om fraktdokumenter, lagerstyringssystemer og omløpshastigheter. For å lykkes innen dette fagområdet lærer du også et og annet omkundebehandling. Videre lærer du å planlegge, gjennomføre og ikke minst dokumentere oppdrag, så du får en forståelse for den totale logistikken i en bedrift. Det siste, og kanskje viktigste i dag, er å kunne bruke digitale hjelpemidler og logistikksystemer.