bru bilde kor seb.jpg
DSC08175.JPG
bru bilde kor seb.jpg

Våre fag


 

Bli lærling!

SCROLL DOWN

Våre fag


 

Bli lærling!

Salgsfaget

For å lykkes med salg må du ha evnen til å skape gode resultater. Det finnes som kjent ingen garanterte veier til lykke og rikdom, men som dyktig selger vil du ha gode muligheter til å nå svært langt. 

Les mer

Logistikkfaget

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring med varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunkt til sluttpunkt. Du skal altså sørge for at noe blir flyttet fra A til B på en måte som er best mulig for alle.

Les Mer

Kontor-og administrasjonsfaget

Som lærling i Kontor- og administrasjonsfaget lærer du å jobbe strukturert og å følge systemer og rutiner, ha god orden, effektivitet og service ovenfor både kunder og andre ansatte. Du får inngående kunnskap om bruk av data og IKT-systemer, du lærer god og presis kommunikasjon, budsjettering, prinsipper for regnskapsføring og effektiv saksbehandling. Du lærer om bedriftsetikk og HMS-regelverk.

Resepsjonistfaget

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad og bedriftens kommunikasjonssentral. Du yter service, informerer om lokale og nasjonale attraksjoner og aktiviteter. Du skal tilrettelgge for et hyggelig opphold og gjøre alt for at gjesten ønsker å komme tilbake ved en senere anledning.

Reiselivsfaget

Reiselivsfaget kvalifiserer for mange ulike jobber innen reiselivsnæringen, blant annet innen luftfart, destinasjonsselskaper, reisebyråer og aktivitetsturisme. Stikkord er kundebehandling, service, markedsføring, språk, transport og transportformidling. Du lærer god kommunikasjon, turistinformasjon og å være et godt vertskap.

IKT -Servifaget

I dagens digitaliserte verden finnes det ikke lenger bedrifter uten datasystemer. Og der det er datasystemer må det være minst en person som forstår disse systemene fult ut. 

Les mer

Dataelektronikerfaget

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieutstyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Les mer

Telekommunikasjonsfaget

En telekommunikasjonsmontør (telemontør) installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett. Den teknologiske utviklingen fører til at jobben hele tiden endrer karakter. 

 

Mediegrafeikerfaget

En mediegrafiker jobber med visuell kommunikasjon, og skal sørge for at budskapet treffer og er lett forståelig for mottakeren. Vanlige arbeidsoppgaver for en mediegrafiker:

Les mer

Sikkerhetsfaget

Sikkerhetsfaget handler i stor grad om å yte service. Du lærer om hvordan du imøtekommer dine fremtidige oppdragsgiveres krav om service og lønnsomhet. Opplæringen vil gi deg kunnskaper om blant annet risikovurdering, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og innsats på et skadested. Du får også innføring i gjeldende regelverk, etikk og HMS ( Helse, Miljø og Sikkerhet) Som vekter bør du ha evnen til å tenke klart der andre kan miste fokus. Du blir en ressursperson som andre kan henvende seg til når de har behov for assistanse.

DSC08175.JPG

Andre fag


Fagutdanning er viktig

Andre fag


Fagutdanning er viktig